Rekentool: Belasting voor winst uit onderneming

1

Basis gegevens

2

Financiele gegevens

3

Resultaat

Berekening uitvoeren voor

Fiscaal jaar
AOW Gerechtigd?

Gegevens van de onderneming

Aantal besteedde uren
Onderneming gestart in
Werkt jouw partner mee in de onderneming
Vergoeding aan uw partner


| Volgende

Financiele gegevens

Bruto winst
Aftrekbare kosten


| Vorige |

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend en is bedoeld voor indicatie. Door een andere manier van afronden, kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Geef een reactie