Alle berichten door op Nathanael Greveling

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er?

Hoeveel belasting je moet betalen als ondernemer of ZZP’er is afhankelijk van de hoogte van je winst. De winst wordt bepaald aan de hand van jouw omzet en daar mag je de kosten van aftrekken. Je houdt dan nettowinst over. Over dit bedrag moet je uiteindelijk belasting gaan betalen.

Meer lezen

Asento wordt ‘Erkend Adviseur’ MoneyMonk

Nieuw jaar, nieuwe kansen… Wat is er beter dan dat een ander bedrijf jouw benoemd als ‘Erkend adviseur’? Niets! Per vandaag zijn MoneyMonk en Asento een samenwerking aangegaan, dit betekent dat Asento genoeg kennis heeft om klanten te begeleiden in het gebruik van MoneyMonk.

Erkend adviseur MoneyMonk

MoneyMonk is het perfecte boekhoudpakket waarmee je als dienstverlenend ZZP’er gemakkelijk jouw administratie kunt voeren. Je kunt heel makkelijk facturen sturen, uren en ritten bijhouden en direct doorbelasten aan de klant.

Vanaf vandaag wordt op deze website dan ook het officiële logo getoond. Je kunt ons vinden in de erkende adviseurs-pagina van MoneyMonk.

Codes aanslagen belastingdienst

Bij elke aanslag die je krijgt staat een aanslagnummer, welke uit diverse cijfers en letters bestaat. Maar wat betekenen de codes van de belastingdienst, eigenlijk? Hier vind je een overzicht van deze codes en hoe je zelf het aanslagnummer kunt ‘omrekenen’.

Het aanslagnummer begint altijd met een burgerservicenummer (BSN) of een fiscaalnummer (loonheffingnummer, RSIN, btw nummer). Gevolgd door een letter. Hier onder vind je welke letter bij welke type aanslag hoort.

Meer lezen

Suppletie BTW aangifte

€ 1000,- of minder te corrigeren

Soms komt het voor dat je een BTW-aangifte hebt ingevuld en verzonden en je komt er achter dat je nog een bedrag vergeten bent. Dat kan iedere ondernemer overkomen. Je moet je btw aangifte corrigeren. De Belastingdienst heeft bepaald dat alle bedragen die kleiner of gelijk zijn aan € 1.000,-, hetzij teveel betaald of te veel teruggekregen. Dat je dit in de eerst volgende btw-aangifte mag corrigeren. Dit om de administratieve last hiervan bij ondernemers te beperken. Alle bedragen daarboven moet middels een suppletieformulier. Vul de correcties in bij de juiste rubrieken. Houdt er rekening mee dat je geen beschikking krijgt van deze correctie.

Meer lezen

Middelen van sterk wisselende inkomsten

Wat is middeling?

Als je over een periode van 3 jaar een wisselend inkomen heb, door bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, dan is het toegestaan om een gemiddeld inkomen te berekenen ofwel middeling. In veel gevallen krijg je betaalde belasting terugkrijgt! Middeling van sterk wisselende inkomsten mag alleen over inkomen uit werk en woning dus box 1. Dit is ook het meest logische omdat hier een progressief belastingstelsel van kracht is.

Meer lezen