Suppletie BTW aangifte

Suppletie BTW aangifte

€ 1000,- of minder te corrigeren

Soms komt het voor dat je een BTW-aangifte hebt ingevuld en verzonden en je komt er achter dat je nog een bedrag vergeten bent. Dat kan iedere ondernemer overkomen. Je moet je btw aangifte corrigeren. De Belastingdienst heeft bepaald dat alle bedragen die kleiner of gelijk zijn aan € 1.000,-, hetzij teveel betaald of te veel teruggekregen. Dat je dit in de eerst volgende btw-aangifte mag corrigeren. Dit om de administratieve last hiervan bij ondernemers te beperken. Alle bedragen daarboven moet middels een suppletieformulier. Vul de correcties in bij de juiste rubrieken. Houdt er rekening mee dat je geen beschikking krijgt van deze correctie.


Kleine ondernemersregeling

Een te corrigeren bedrag bij de kleineondernemersregeling (KOR) kan groter zijn de eerder genoemde € 1.000,-. Dit is dan ook de enige uitzondering op bovenstaande regels. Als je in het laatste tijdvak van een jaar ziet dat je voldoet aan de voorwaarden van de kleineondernemersregeling en het totaalbedrag van alle tijdvakken is € 1250,-. Dan mag je dit corrigeren in de laatste btw-aangifte van het betreffende jaar corrigeren.

Let op, vanaf 2020 is de kleineondernemersregeling veranderd. Bovenstaande geldt dus alleen voor jaren vóór 2020.

Geldt alleen voor jaren vóór 2020

BTW aangifte corrigeren met meer dan € 1000,-

Indien je een btw aangifte moet corrigeren waarbij het bedrag groter is dan € 1.000,- dan ben je verplicht het suppletieformulier in te dienen. Vul het formulier in zoals het had moeten zijn. Verder ziet het formulier er uit zoals je gewend bent, alleen wijkt vraag 5f af. 

Hier geef je het totaalbedrag op dat je reeds hebt aangegeven. Nadat je het formulier hebt verzonden naar de belastingdienst (let op het verzendadres staat bovenaan het formulier), dan zal je afhankelijk van het te betalen bedrag of het terug te krijgen bedrag een ‘naheffingsaanslag‘ of een ‘teruggaaf beschikking‘ ontvangen. Doe je aangifte over een voorgaand jaar, houdt er dan rekening mee dat er mogelijk belastingrente wordt berekend.


Asento en corrigeren van de btw aangifte

Uiteraard kan het iedereen overkomen, bij Asento zit een aangifte corrigeren gewoon bij de dienstverlening inbegrepen en zal hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Reacties zijn gesloten.