Middelen van sterk wisselende inkomsten

Middelen van sterk wisselende inkomsten

Wat is middeling?

Als je over een periode van 3 jaar een wisselend inkomen heb, door bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, dan is het toegestaan om een gemiddeld inkomen te berekenen ofwel middeling. In veel gevallen krijg je betaalde belasting terugkrijgt! Middeling van sterk wisselende inkomsten mag alleen over inkomen uit werk en woning dus box 1. Dit is ook het meest logische omdat hier een progressief belastingstelsel van kracht is.

Voorbeeld: Je hebt in 2014 en 2015 een inkomen van € 20.000 per jaar, waarmee je in de 36,25%- en 36,5%-tarief valt. Door een ontslagvergoeding heb je in 2016 een inkomen van € 70.000 per jaar, dit valt in de 52%-tarief. Door toepassing van middeling betaal je per saldo € 1.133 minder belasting, zie onderstaand voorbeeld (let op bedragen zijn indicatief en niet rekening houdend met heffingskortingen). 

Voorbeeld berekening middelen inkomsten

Wat heb je nodig?

Om te zien of je zelf voordelig uit bent door te middelen, moet je ten eerste het middelingstijdvak gaan bepalen. Dit doe je door 3 aaneengesloten jaren te kiezen waar je wisselende inkomsten hebt gehad. Heb je bijvoorbeeld in 2014 een ontslagvergoeding ontvangen, dan kan je dus 3 middelingstijdvakken kiezen, namelijk:

 • 2012, 2013, 2014
 • 2013, 2014, 2015
 • 2014, 2015, 2016

Gebruik voor de bepaling van je inkomen uit box 1, de laatste definitieve aanslagen van het middelingstijdvak. Verder heb je nodig:

 • De jaarafhankelijke schijven (schijf 23,5%, schijf 2 40,4%, schijf 3 40,4% en schijf 4, 52%). Voor elk jaar is op de website van de belastingdienst een handig overzicht te vinden.
 • De definitieve aanslagen, van de jaren van het gekozen middelingstijdvak.
 • Val je (voor een deel) met je inkomen in de 4e schijf en valt 2014, 2015 of 2016 in je middelingstijdvak, dan heb je ook de tariefsaanpassing aftrek voor de eigen woning nodig.

Hoe bereken je de middeling?

Volg onderstaande stappen en je weet of je voor middeling in aanmerking komt:

 1. Tel alle inkomens uit box 1 bijelkaar op. Had je een negatief inkomen, dan maak je hiervan € 0,-
 2. Tel alle verschuldigde belastingen exclusief de heffingskortingen bij elkaar op en trek hiervan het bedrag van de ’tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning’.
 3. Deel het bedrag wat je bij stap 1 hebt berekend door 3. Dit is je gemiddelde belastbaar inkomen voor de middeling.
 4. Bereken per jaar afzonderlijk de verschuldigde bedragen of het gemiddelde belastbaar inkomen wat je hebt berekend bij stap 3, ga uit van de schijven die gold voor het jaar.
 5. Tel alle berekende bedragen van stap 4 bij elkaar.
 6. Trek het totaal berekende bedrag van stap 4 af van het totaal van stap 2 en trek daar de middelingsdrempel van € 545,- vanaf.

Blijft er bij stap 6 een positief bedrag over, dan kom je voor middeling in aanmerking. Je kunt nu een verzoek indienen bij jouw belastingkantoor.


Waar moet ik rekening mee houden?

Voorwaarden middeling

 • Je hebt in het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland;
 • Je hebt nog niet eerder middeling aangevraagd over dit middelingstijdvak. Geen overlappende jaren;
 • Je dient een schriftelijk en onderbouwd verzoek in voor middeling;
 • Je dient binnen 36 maanden nadat alle jaren van het middelingstijdvak onherroepelijk zijn vastgesteld een verzoek in.

Toeslagen

Je toetsloon voor toeslagen zal door toepassing van middeling niet worden herrekend. Een eenmaal definitief inkomen van Toeslagen zal door middeling niet worden aangepast.


Inkomen uit buitenland

Heb je inkomen uit het buitenland, dan is er nog wel middeling mogelijk, raadpleeg dan een specialist. De berekening hiervan kan erg ingewikkeld zijn.


AOW gerechtigde leeftijd

Heb je in een jaar dat valt binnen middelingstijdvak de AOW-gerechtigde leeftijd behaald, dan bereken je de belasting in stap 4 alsof je de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebt behaald. Omdat je vanaf de maand waarin je de AOW-gerechtigde leeftijd geen AOW-premie meer hoeft te betalen, zal de verschuldigde belasting iets hoger uit kunnen komen. Let op dit artikel is geschreven in augustus 2016, het is mogelijk dat de wet inmiddels is aangepast, maar dit artikel nog niet. Neem daarom altijd eerst contact met mij op voor een juiste berekening.

Reacties zijn gesloten.